Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

  • a) kefirci.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mürsel Uluç Mahallesi 931. Cadde No:62/B Çankaya / ANKARA adresinde bulunan (bundan böyle “Kefirci” olarak anılacaktır).
  • b) kefirci.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye“)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Kefirci’nin sahip olduğu internet sitesi kefirci.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, kefirci.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kefirci’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Kefirci tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kefirci’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kefirci’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye kefirci.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, kefirci.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. kefirci.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kefirci ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kefirci’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Kefirci, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, kefirci.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kefirci’den tazminat talep etmemeyi inernet sitesini kullanarak peşinen kabul etmiştir.

Yazıyı arkadaşlarınıza göndermek için bir düğme seçin